Уроки Иврита 2 (9-15)

Урок 9 שיעור מספר 9: שופינג - למה אנחנו קונים יותר ממה שאנחנו צריכים
Lesson_9
Полный урок Урок по частям
Свернуть
Урок 10 שיעור מספר 10: למה בחרתי להיות יהודייה
Lesson_10
Полный урок Урок по частям
Свернуть
Урок 11 שיעור מספר 11: כלכלה ופוליטיקה
Lesson_11
Полный урок Урок по частям
Свернуть
Урок 12 שיעור מספר 12: חברי קיבוץ מספרים על הקיבוץ
Lesson_12
Полный урок Урок по частям
Свернуть
Урок 13 שיעור מספר 13: החיים אחרי פרס אוסקר
Lesson_13
Полный урок Урок по частям
Свернуть
Урок 14 שיעור מספר 14: אהבה, זוגיות ואושר
Lesson_14
Полный урок Урок по частям
Свернуть
Урок 15 הפינה הלשונית
Полный урок Урок по частям
Свернуть